404 Not Found

Det var en gang en hjemmeside

Det hele var lenge enkelt og greitt. Ja: det var virkelig lenge givende å gi videre av det jeg hadde å gi. Men nå er kravet for å gi videre, omsegsnudd på en måte som ikke lenger står i forhold til innsats og giverglede. Så takk for meg på hjemmeside-måten. Det som lenge var gøy er nå altså bare borte vekke. :P