Leif Wikøren Nilsen

Livet rammes inn av tårer...

Utviding av Bjerkreim kyrkjegård

Gledestårer når vi blir født og tårer av fortviling og sorg ved død og gravferd og når vi stedes til kvile. Tårer med veldig ulik valør.

Gravplassen, både den enkelte grav og heile gravplassen, seier noko om ærbødigheta og takknemlegheita for det livet som har vært – kva dei som har gått føre har betydd og fortsatt betyr for oss.

Da er det med glede og takknemlegheit vi kan vigsle en så flott gravplass som denne. Bjerkreim kyrkjegard, både den gamle delen, og den nye me i dag vigsler, gir verdige omgjevnader for sorg og sakn. Den er ein stad pårørande og besøkande elles kan kvile tanken og minnes dei som har gått føre. Her ligger gravplassen vakkert plassert ved kyrkja, omgitt av elv og gardar og skole. Plasseringa vitnar om livets kvardag og mas og kjas - og livets skjørhet at alt har en ende.

Samtidig er kyrkjegarden så mye meir enn bare eit siste kvilested. Som kyrkjegard bærer det med seg håpet om æva, om oppstandelsen, om himmel, om å sjå Vår Herre og våre kjære igjen. Død kor er din brodd? Gjennom trua på Jesu død og oppstode, forandrar Jesus vår grav frå ein sted der jord berre skal bli til jord og ei gong bli glømt, til ein stad for samtid og framtid og håp. Døden er gløypt. Jesus var den først som stod opp. Vi andre skal følgje etter - i tru. Tenk å løfte blikket og ta del i dette perspektivet her på kyrkjegarden: dette er vårt gravplass, men også staden der vi oppstår i Jesus Kristus. Tårer av fortviling og sorg forandrast til håp og glede. Så er ringen slutta.

Bjerkreim sjakklubb

Hvem? Jeg?

En kort presentasjon av meg selv..

Lenker

En samling lenker jeg stadig er innom..