Leif Wikøren Nilsen

Abba

Far

Gruppa ABBA ble dannet i 1972 og ble verdenskjent da de vant Melodi Grand Prix i 1974. De er godt kjent for ”The Winner Takes It All”, ”Mamma Mia” og ”Take a Chance on Me” og mange andre sanger.

Me kan alle høyre på ”Mamma Mia”, men Jesus viste oss korleis me kan be til «Vår Far” Matt 6, 6ff. I Jesus har me nemlig ein slik nær relasjon. Jesus kallar sin himmelske Far for Abba Mark 14, 36, og han seier at me er hans brødre og søstre Mark 3, 33. Då er altså også Jesus sin Abba, også vår Far.

I ein verden der me har det godt - og stort sett er skånt frå vonde ting, er det lett å gløyme at me treng Gud som Far og Jesus som bror. Ser me ut i verda, ser me at me er heldige. Krig mellom Israel og Palestina. Jordskjelv i Kina. Hungersnaud og ebola-epedemi i Afrika. Ja, me tok terrortrusselen i sommar mest som en merkeleg kuriositet. Me er ikkje vant med å la verda si naud koma inn på oss. Ikkje meir enn å engasjere seg for ein hund som eigaren unnlot å ha i band.

Jesus seier: Tru på Gud og tru på meg Joh 14, 1 (”Take a Chance on God” - “Ta ein sjanse på Gud”). For i Ham er me lova meir enn denne verda kan by på. I Ham er me lova alt - ”The Winner Takes It All”.

Bjerkreim sjakklubb

Hvem? Jeg?

En kort presentasjon av meg selv..

Lenker

En samling lenker jeg stadig er innom..