Leif Wikøren Nilsen

Løn for strevet?

Først og sist..

Dette heilage evangeliet står skrive hjå evangelisten … i det … kapitlet:

Då tok Peter til orde og sa: «Kva med oss? Vi har gått ifrå alt og følgt deg. Kva skal vi få?» Jesus sa til dei: «Sanneleg, eg seier dykk: Når alt skal fødast på nytt og Menneskesonen sit på kongsstolen sin i herlegdom, då skal de òg, som har følgt meg, sitja på tolv troner og dømma dei tolv Israel-stammane. Og alle som har forlate hus eller brør eller systrer eller far eller mor eller born eller åkrar for mitt namn skuld, skal få det att hundre gonger og arva evig liv. Men mange som er dei første, skal bli dei siste, og dei siste skal bli dei første.

Slik lyder Herrens ord. / Heilage Gud, helga oss i sanninga, ditt ord er sanning.

Innledning / apéritif

I den store fortellingen har Jesus akkurat snakket med den rike ungen mannen. Den rike unge mannen lurte på mulighetene for den som er rik til å komme inn i Guds rike. Han er kanskje den som nordmenn flest har mest til felles med? Men Jesus svarte ham: «Det er lettere for en kamel å komme gjennom et nåløye, enn for en rik å komme inn i Guds rike.»

Dette får displene til å lure: «Hva med oss?» De spør kanskje lavt. De er spente. Og vi skal kort se på tre sider av deres spørsmål:

1 Vi har gått ifrå alt og fulgt deg..

Disiplene har ofret en stor del av det lille de hadde. F.eks hadde Peter gitt opp fiske-yrket sitt. Matteus toller-stillingen. Deres lønn var blitt byttet ut med en visjon, en mann, en frelser. Sånt skjer i dag også. Til tider møter jeg mennesker som har ofret ganske mye for det de tror på. Business-mannen som har forsagt kone og barn og kan skryte på seg å ha bygget opp sitt firma. Gründeren som satser tid og penger på en ide. Kunstneren og eventyreren likedan. Og eg kjenne at eg lett misunne dei. På samme måte med dem som satser på Jesus. Man kan gi opp ett annet karierevalg. Risikere å bli hengt ut av bedrevitende samfunnsvitere fra ymse hold. Og fra tid til annen kan også jeg kjenne at spenningen, uroen, spørsmålet dukker opp også i meg: Jesus? Kå med meg - og andre - som har satset på deg? Blir det plass til oss i Guds rike?

Da er det godt at Jesus også kommer med

2 Lovnaden om Guds rike

Ja. For Jesus lover disiplene at de skal komme til himmelen. Eg ser for meg at de trøstes godt av orda hans. Ikkje bare det. De får nytt mot. Nye krefter. Og Jesus tegner opp for dem himmelen, hvordan det skal bli, og øynene til disiplene funkler med forventning og håp.

Dette får meg også til å tenke på røveren på korset. Mannen som ba Jesus om å tenke på ham når Jesus kommer til himmelen. Og Jesus lover røveren at også han skal få sitte til bords i Guds rike. Og det før dagen er over.

Det er godt å få være med. Det er vondt å bli utelatt. Men Jesus lover kvar den som tror at en skal få være med.

Kanskje ikke sånn at de voksne, eller de flinkeste får sitte på den gjeveste plassen, for vi hører også at

3 Dei første skal bli de siste og de siste de første

Guds oppnedlogikk gjelder kanskje særlig når det er snakk om penger. For der lønner det seg visst å satse på det som ikke lønner seg. Men det er verdt det likevel. Ja, de som satser på en regnskapsføring i himmelen vil bli skuffet. For der er det andre regler som gjelder. For Peter var det kjærligheten til Jesus og forundringen over denne mannen som hadde drevet ham i vet. Det var det som hadde gitt ham «en fot innenfor». Og det var det som var lønnen. Intet annet. At han hadde trasket 3 år rundt i Israel gav ham ikke bedre sitteplass. Og dette gir meg håp. Håp om at de små som er døpt i dag, er lovet plass i Guds rike. At de som med undring og utolmodighet venter på 6-års-bøker i dag også er lovet plass i Guds rike. Sammen med enhver av oss andre som tror på Guds rike.

Avslutning / punch line

Til slutt: Man kan kanskje ikke lykkes i å følge Jesus - som at bare en er god nok - bare en er flink nok - så får en beste karakter og den største lønn i himmelen. Men man kan ikke mislykkes heller. Gudsriket er eit opp-ned rike, der de første skal bli de siste og de siste de første.

ære vere Faderen og Sonen og Den Heilage Ande, som var og er og vera skal éin sann Gud frå æve og til æve.

 

Lat oss vedkjennast vår heilage tru:

Eg trur på Gud Fader, den allmektige, som skapte himmel og jord.

Eg trur på Jesus Kristus, Guds einborne Son, vår Herre, som vart avla ved Den Heilage Ande, fødd av Maria møy, pint under Pontius Pilatus, vart krossfest, døydde og vart gravlagd, fór ned til dødsriket, stod opp frå dei døde tredje dagen, fór opp til himmelen, sit ved høgre handa åt Gud, den allmektige Fader, skal koma att derifrå og døma levande og døde.

Eg trur på Den Heilage Ande, ei heilag, allmenn kyrkje, eit samfunn av dei heilage, forlating for syndene, oppstoda av lekamen og evig liv.

Amen.

Leif Wikøren Nilsen © 2016
Bibelselskapet,  Bibel 2011, Nynorsk

Bjerkreim sjakklubb

Hvem? Jeg?

En kort presentasjon av meg selv..

Lenker

En samling lenker jeg stadig er innom..