Leif Wikøren Nilsen

Ein Guds symfoni

Elsk kverandre slik Jesus har elska oss.

BIBEL

Dette heilage evangeliet står skrive hjå evangelisten Johannes i det 15. kapitlet, vers 9-12:

Som Far har elska meg, har eg elska dykk. Ver i min kjærleik! Held de boda mine, er de i min kjærleik, slik eg har halde boda til Far min og er i hans kjærleik. Dette har eg tala til dykk så mi glede kan vera i dykk og gleda dykkar kan bli fullkomen. Og dette er bodet mitt: De skal elska kvarandre som eg har elska dykk.

Slik lyder Herrens ord. / Heilage Gud, helga oss i sanninga, ditt ord er sanning.

 

KAI TORE SITT BILDE

Kjærleik e for nokre eit for sterkt ord. Eit anna ord som er nesten det samme, er ordet vennskap.

Uansett; Vennskap med Jesus handler om noge så stort som å forandre verden. For Jesus sa: «De skal elska kvarandre som eg har elska dykk.» Jesus lærte det til disiplene. Det er eg sikker på at de og har lært noge av det. Og gjennom dette «å elska kvarandre», kan me forandre verden. Ja, me kan bety ein viktig forskjell for dei som er rundt oss. Og så smitte denna kjærleiken: Dei som me har berørt, kan igjen bety ein forskjell for dei som e rundt dei igjen. Osv.

SYMFONI

Og gjennom detta spele me ein fantastisk symfoni.

MENNESKER I VERDEN

Me e notene.

NOTENE

Symfonien e Jesus virksom i verden.

JESUS-SYMFONI

Jaja.. Men du vet;

KAI TORE SITT BILDE

uansett om me e med på slike noter eller ikkje, så e det sånn at livet er en lang serie av både oppturer og nedturer; seiere og nederlag; gleder og sorger; det gode og det vonde går ofte hånd i hånd. Og då e det viktig å veta - spesielt når eit menneske har det vondt - at det trenger noen som kan støtta det. Nogen som hører på. Noen å gråte sammen med en. Noen som ser! Noen som holder i handa.

JESUS-SYMFONI

Og det e det denna symfonien Jesus ber oss om delta i: Elsk! kverandre! Vær god. Utgjør ein forskjell! Det e det det handle om. Elsk kverandre - sånn som Jesus har elska oss. Ver ein sann venn!

TRAPPETROLLET RINGER

OI!!! Kå e det som skjer nå??? Eehh... Nogen ringe meg på skype?!? Trappetrollet?? Jaja. :D La meg ta den.. Hallo??

Ke ke keffår ringe du nå??

(( jatt med )) så flott takk takk ja..? åja :) oi! uff da ok ...

Hadde du nogen som konne trøsta deg når du hadde det sånn?

Det var ikkje gjilt...

He hehh.. ok.. Det var altså Tappetrollet som konne fortella om ei gong han fekk hjelp når det ikkje var så gjilt...

!!! Ok han ringe igjen..!?? Kan han ha gløymt å fortella noge? La meg sjå...

..ok Og han hjalp deg? Det var ein gjidle bestefar du hadde. Det e sant..

KAI TORE SITT BILDE

Ein historie fra sjølvaste trappetrollet .. OM DET som kan skje, har skjedd, og som trolig vil skje igjen: menneska som trenge hjelp og støtte når livet butte i mot. Det viktige i historien var at han blei møtt av bestefaren hans - eit menneske som brydde seg midt oppi det heila - han var ikkje aleina. Han hadde ein venn - ein som kunne møte han med «eit» Jesu sinnelag: elsk kverandre! Det e det det handle om. Derfor må me alle læra oss å elska hverandre på ein sånn måte. Lat oss være sanne venna - nettopp i møte med mennesker som har sånne øyeblikk. Jesus har utvalgt oss; meg og deg te denna store oppgåva!!

LITA JENTE

En ungdom, ei jente, hadde det vondt. Hu hadde kjærlighetssorg. Første gongen hu opplevde det. Aldri hadde hu vore så langt nede.

HENDER

Ei venninne kom. Hu hørte på. Gråt saman med 'na. Holdt 'na i handa. ...

UNG GUTT

En annen ungdom, en gutt, opplevde at forendrene skilte lag. ...

VENNER SOM GÅR SAMMEN

En venn kom. Han tok seg tid til å høre på hans historie. Han såg kå vondt og vanskelig det heila var for han.

KAI TORE SITT BILDE

To små historier som både kan skje, har skjedd, og som trolig vil skje igjen. Det viktige i historian var at de møtte et menneske som brydde seg midt oppi det heila- at dei ikkje va aleina. Dei trenge - ein venn - ein som kunne møte dei med eit Jesu sinnelag: elsk kverandre! Det e viktig å lære seg å elska på ein sånn måte. Vær ein sann venn - nettopp i møte med mennesker som har sånne øyeblikk. Jesus har utvalgt oss; meg og deg te denna store oppgaven!!

VIDEO (SOM FORTSETTER UT PREIKA..)

Ein knudrete sten startet livet sitt på toppen av ett veldig høyt fjell. Vind og rein og snø bevegte steinen sakte nedover og til en bekk. Hvert år fikk regn og smeltende snø og is, skjøvet steinen lenger nedover i bekken. Steinen fortsatte sin vandring. Nedover bekken. Nedover en elv. En gang utfor ett fossefall. Steinen kræsjet med andre steiner, den dunket og slipte av seg mange av dens skarpe kanter.

Etter mange århundre var steinen blir rund og glatt. Den var blitt fraktet ned i en dal og lå til slutt i vannet nær en elvebredd ved en slette.

Så en dag mens steinen bekymret seg for sine egne ting, og så opp på himmelen. ”Mon tro om det er mer til livet enn å bare være slik ein stein som meg?” lurte den på. Ville ikke du lurt på det samme? Men i samme øyeblikk kom en ung gut. Han vasset et par steg ut i elva. Han lette etter steiner. ”Plukk meg opp, velg meg!” ropte steinen så høyt en stein kan rope. Hadde den hatt armer og ben ville den hoppet opp og ned for å bli sett. Og så brøt handa til gutten vannoverflaten, valgte ut nettopp denne steinen og plukket den opp. Og gutten mumlet fornøyd: ”du er jo perfekt!”

Det viste seg nemlig at nettopp denne steinen, som hadde brukt alle disse mange år på å komme nedover frå fjellet; som hadde blitt bumpet og dunket til den hadde en sammenhengende glatt overflate og nå lå behagelig i denne guttens hand; nettopp denne steinen hadde Gud utvalgt til en spesiell oppgave.

Gutten tok steinen med seg og gikk ut på ett jorde. Han utvekslet noen ord med et annet menneske: en høy, buldrete og bredskuldret kjempe! To folk var på randen av krig – og i dette øyeblikk var stridens fokus dessam to; denna gutten og denna kjempen. Så skjedde det sånn at gutten la nettopp denna steinen i en slynge som han hadde med. Og gutten veivet armen - og steinen for rundt og rundt – og ut - og traff – kjempen - og kjempen falt! Og fallet var stort! I stedet for ein krig, var det heila over. Guttens folk hadde vunnet.

Du kjenner sikkert historien. Gutten var David. Og kjempen Goliat. Men perspektivet - på denna spesielle steinen - kan hjelpe deg å sjå: at det ikkje bare e ein knudrete stein på toppen av eit fjell kan ha ein fantastisk oppgave. Også du! Ja! Nettopp du; er en diamant i Guds øyne; ein fantastisk edelsten; slipt og lutret rein! På same måte som steinen David valgte *var* den beste steinen for nettopp den jobben; så har har Gud kalt deg; utvalgt deg og formet deg. Du er utvalgt; elska; og kostbar; du er umistelig; og du har fått ein oppgåve; om å elske dei som er rundt deg – slik Gud først elska deg.

Ver med og spill denne kjærleikens og vennskapets symfoni. Saman kan me forandra verden.

Ære vere Faderen og Sonen og Den Heilage Ande, som var og er og vera skal éin sann Gud frå æve og til æve.

 

Lat oss vedkjennast vår heilage tru:

Eg trur på Gud Fader, den allmektige, som skapte himmel og jord.

Eg trur på Jesus Kristus, Guds einborne Son, vår Herre, som vart avla ved Den Heilage Ande, fødd av Maria møy, pint under Pontius Pilatus, vart krossfest, døydde og vart gravlagd, fór ned til dødsriket, stod opp frå dei døde tredje dagen, fór opp til himmelen, sit ved høgre handa åt Gud, den allmektige Fader, skal koma att derifrå og døma levande og døde.

Eg trur på Den Heilage Ande, ei heilag, allmenn kyrkje, eit samfunn av dei heilage, forlating for syndene, oppstoda av lekamen og evig liv.

Amen.

Leif Wikøren Nilsen © 2016
Bibelselskapet,  Bibel 2011, Nynorsk

Bjerkreim sjakklubb

Hvem? Jeg?

En kort presentasjon av meg selv..

Lenker

En samling lenker jeg stadig er innom..