Leif Wikøren Nilsen

Ver ikkje redde! Berre tru!

Om frimodig tru

I ei forteljing i Bibelen står det at Jesus gjorde ei 12 år gammal jente som var død, levande igjen. «Talita kumi!» sa han. Dei som stod rundt, lo av Jesus. Fyrst fordi dei meinte at dette berre var tull: «Det går ikkje an å gjere døde levande att!» Men når jenta reise seg opp og gjekk omkring, vart dei usikre. Det dei trudde var tull, viste seg å gå an. Møtet med det som var umogleg for menneske, gjer at dei undrast og forundrast. Dei stifter bekjentskap med ein ærefrykt, og dei står der i skjeringspunktet mellom det fascinerande og det forferdelege.

 

Også i dag er det mange som helst berre vil le og vinke bort Gud og Jesus. Vitenskap og andre livssyn peiker jo i andre retningar og alt kan vel ikkje vere sant på ei gong. Men ein moderne latterleggjering av kristendom og av Jesus veks like lett fram av ein redsle, ein frykt, ein overvelda kjensle av at den kristne bodskapen faktisk er sann – det går visst an!

Så stå opp! Ver ikkje redd! Ver stolt! Berre tru! Du er ein av 3 milliardar mennesker som trur:. Det som nokre held som umulig går faktisk an – for Gud!

Bjerkreim sjakklubb

Hvem? Jeg?

En kort presentasjon av meg selv..

Lenker

En samling lenker jeg stadig er innom..