Leif Wikøren Nilsen

Tenn lys for vår neste, vår jord og vår kirke

En veldig kort fastemeditasjon

Den ene leseteksten for førstkommende søndag står skrevet i Paulus første brev til menigheten i Korint i det 10. kapittel:

1 Jeg vil at dere skal vite dette, søsken: Våre fedre i ørkenen var alle under skyen, og alle gikk de gjennom havet. 2 Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet, 3 og alle spiste de den samme åndelige mat 4 og drakk den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og denne klippen var Kristus. 5 Likevel forkastet Gud de fleste av dem, for de ble slått ned der i ørkenen. 6 Disse hendelsene er advarende eksempler for oss. De skal lære oss ikke å ha lyst til det onde, slik de hadde. 

Slik lyder Herrens ord. / Hellige Gud, hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet.

Paulus trekker linjer fra Israelsfolkets vandring i ørkenen til hans egen samtid. La oss trekke linjer frem til vår samtid.

”I ørkenen ble folket døpt til Moses i skyen og i havet”, stod det. Det er et forbilde på dåpen. Til Moses riktig nok. Vi har en dåp til Jesus Kristi død og oppstandelse.

”Alle spiste og drakk den samme åndelige mat og drikke, ” stod det. Det er et forbilde på nattverden, sier Paulus, der brødet vi spiser er Jesu kropp og vinen vi drikker er Jesu blod.

Likevel, sier Paulus, forkastet Gud de fleste av dem. Det å ha gått igjennom det vi kan sammenligne med dåp og nattverd, er ingen garanti. Folket i ørkenen vendte gang på gang ryggen mot Gud.

Er det slik at også vi vender Gud ryggen på tross av de gaver Gud har gitt oss? Dessverre tror jeg det. Og da har vi to alternativer. Enten å gi opp og la synden vinne. Eller vi kan gjøre noe med det og daglig forbedre oss i et hellig liv og levnet.

La oss tenne lys og avsløre synden i oss:

Vi tenner et lys for våre nester. For alle dem som lider. Av fattigdom. Av undertrykkelse. Av utstøtig. Av mobbing. Gud: hjelp oss til å fremme rettferd, forsoning og forståelse i min nærhet og i verden.

Vi tenner et lys for vår jord. For himmelens fugler og havets fisker. For de store skoger og den miste tusenfryd. Gud: hjelp oss å se ditt skaperverk – og lær meg å ta ansvar – for den del av din hage jeg er satt å forvalte.

Vi tenner et lys for vår kirke. For vår egen menighet. For det større trosfelleskap. Og for din verdensvide kirke. Gud: hjelp oss til å fremme liv – i felleskap og i kjærlighet – til å ha respekt for andre og alle menneskers verd.

Bjerkreim sjakklubb

Hvem? Jeg?

En kort presentasjon av meg selv..

Lenker

En samling lenker jeg stadig er innom..