Leif Wikøren Nilsen

De hellige tre konger..

Matt 2, 1-12

Då Jesus var fødd i Betlehem i Judea, i kong Herodes' dagar, kom det nokre vismenn frå Austerland til Jerusalem og spurde: «Kvar er den jødekongen som no er fødd? Vi såg stjerna hans gå opp, og no er vi komne og vil hylla han.» Då kong Herodes fekk høyra det, vart han svært uroleg, og heile Jerusalem med han. Han kalla saman alle overprestane og dei skriftlærde i folket og spurde dei ut kvar Messias skulle bli fødd. «I Betlehem i Judea», svara dei, «for slik står det skrive hos profeten:

Du Betlehem i Juda land, 
blant fyrstane i Juda er du slett ikkje den ringaste.
For frå deg skal det koma ein fyrste, 
ein hyrding for mitt folk Israel.»

Då kalla Herodes vismennene til seg i løynd og spurde dei nøye ut om kva tid stjerna hadde synt seg. Så sende han dei til Betlehem og sa: «Gå og forhøyr dykk nøye om barnet. Og når de har funne det, så sei frå til meg, så eg òg kan koma og hylla det.» Då dei hadde høyrt kva kongen hadde å seia, tok dei i veg. Og sjå, stjerna som dei hadde sett koma opp, fór føre dei heilt til ho vart ståande over staden der barnet var. Då dei såg stjerna, vart dei umåteleg glade. Dei gjekk inn i huset og fann barnet hos mora, Maria. Og dei fall på kne og hylla det. Så opna dei skrina sine og bar fram gåver til barnet: gull, røykjelse og myrra. Men Gud varsla dei i ein draum at dei ikkje måtte fara attende til Herodes, og dei tok ein annan veg heim til landet sitt.

 

Vi er samlet her for de hellige tre kongers fest. De hellige tre konger kjenner vi igjen fra historien om Jesu fødsel. De fleste av oss tror vi vet en hel del om disse hellige tre kongene. Men egentlig vet vi ikke så mye. Først en stund etter at Bibelen var samlet, fikk de tre kongene navnene Melkior, Kaspar og Balthasar. Og antakelig var disse tre ikke konger. I vår bibel er de omtalt som vismenn. Vismenn er en norsk oversettelse og forklaring av den greske tittelen magiker. Om de var magikere, vise menn eller konger vet vi egentlig ikke. Men de kunne i hvert fall en hel del om stjernehimmelen. De hadde studert og sett.

Astronomer nå til dags har forsket på hva stjernen kan ha vært for noe. De har funnet ut at planetene Saturn og Jupiter havnet i et spesielt forhold til hverandre og lyst opp mer enn vanlig 7 år før vår tidsregning. Og 3 år før vår tidsregning var Halleys Komet nær jorden – slik den også var for noen år tilbake. Disse to himmelfenomenene er med på å tidsfeste fødselsåret for Jesus *før* vår tidsregning. Det finnes andre forklaringer på stjernen også. Kanskje det har vært en stjerneeksplosjon langt langt ute i verdensrommet og kanskje Gud skapte en spesiell stjerne kun for denne anledningen? Vi kan ikke vite sikkert. I alle tilfeller fikk de tre mennene fra østen sett ei stjerna. Kanskje gjekk det føre seg som her:

”Sjå der! Opp på himmelen!”, ropte Melkior plutselig. ”Det er en *ny* stjerne der! Se hvor stor og klar den er! Det må være et tegn! I følge Kaspars undersøkelser må det bety at det e født ein konge! Og dersom me vil finna den kongen, må me følga stjerna! Kom igjen! Me må pakka tingan våres og dra av sted!”

Hjemme hos kver enkelt pakte de: Telt. Tepper. Mat. Gaver. Kåna te Balthasar kom styrtans te og spør kå som va på ferde: ”Kå hen har du tenkt deg?” ”Vestøve – det e født ein konge!” svarte Balthasar. ”Å, ” seie kåna, ”kossen he du fått greie på det? Du veit, telefonen e ikkje oppfunnen ennå!” ”Det he dokka opp ei stjerna på himmelen!” forklare Balthasar ”ho e mye klarare enn de andre stjernene.” ”Nei, veit du kå!” fnyse kåna ”Og kå henne e den nye kongen født?” spør kåna med tydelig tvil. ”Det veit me ikkje, ” svarte Balthasar, ”men stjerna komme te å visa veien. Den komme te å stoppa når me e framme.” ”Errr ei stjerna som ska stoppa me ett enkelt hus???” momle kåna for seg sjøl. Det va ikkje akkurat den beste reiseplanen ho hadde hørt. Kanskje Balthasar hadde fått solstikk – ellar stjernestikk? Nåja. Jobben hans hadde vel gått te håve på han. Han fekk nå dra. Ho konne ikkje hindra han i det! ”Ta med deg någen tjenara og bruk kamela så det ikkje tege for lang tid.” Og så drog Balthasar te dei andre og te sammen blei dei 12 stykka i følget.

De drog ut frå det som i dag e Iran. I 3 måneda reiste dei vestøve. Når dei nærma seg, kom dei te krysset mellom Betlehem og Jerusalem. ”Selvfølgelig e barnet født i hovedstaden”, tenkte dei og tok av fra den veien stjerna viste og kom te Jerusalem og te Herodes palass. Herodes blei redd når han hørte om at det va født ein konge. Han va redd for å mista makta si, og ga derfor vismennene beskjed om å ta samme veien tebake ette å ha funne barnet, sånn at han au konne hylla det. Men egentlig tenkte han på å drepa det.

De vise mennan drog tebake te krysset mellom Betlehem og Jerusalem og denne gången drog dei te Betlehem og der fant dei te slutt stallen, og Josef og Maria og barnet. De knelte me barnet og bar fram gava. Det de hadde me seg va gull – ein gave te kongelige – og røkelse som bli brukt av presta og andre i tilbedelse til Gud og te slutt myrra. Myrra e ein gave som sammen med aloe blei brukt te å smøra inn dei som va død. Allerede som nyfødt varsla altså myrraen at Jesus sko død med ein spesiell betydning.

Har du hørt vitsen om hva som ville skjedd dersom det var tre vise kvinner i stedet for tre vise menn? De tre vise kvinner ville ha spørt om retninga, komme tidsnok, hjolpe te onna fødselen, gjort stallen rein, lagd mat og komme med praktiske gava! (Det va meiningen at det sko ver morsomt…)

Me kan ha litt moro med ”De hellige tre konger”. Og vi kan prøve å tenke oss kossen det må ha våre for dei. Men någe veit me på tross av manglende kunnskaper. Me veit at det største disse tre gjorde, ikkje var å studere stjerne tegn. Me veit at det hellar ikkje va å dra ut fra sitt land kun med ei stjerna som veiviser. Me veit at det største de gjorde hellar ikkje var å dra opp til kong Herodes ellar å finna stallen i Betlehem ettepå. For me veit at det største dessan tri gjorde, var å gå inn i den skitne lille *stallen* med dei finaste klean de hadde, og knela for et lite barn som låg oppi matfatet te ein hest! Og så ga dei barnet dei fineste gavene de konne hatt med seg. Møtet med Jesus barnet forandret sinnan deiras. Nå fulgte de ikke lenger bare en stjerne ellar et villt påfunn eller Herodes ønska. De hadde møtt Gud – og derfor ble det også te at de tok ein an’n vei hjem igjen. For livet deres hadde fått ein ny retning.

Kirkelig sett er det i dag den siste søndagen som hører te denna jula. Åpenbaringstiden starte nå. Mange holde 13. dag jul – for dagen då julepynt og alt skal ner og juletreet ut. Nogen holde dog ut heilt te 20. dag jul. Uansett håpe eg at ditt møte med Jesus barnet denne jula ikke blir kastet ut sammen med julepynten. Du kan sjøl hjelpa te sånn at denne julas møte med Jesus virkelig får gjett ditt livet ein ny retning; ein bedre retning enn i året før.

*La oss be:* Me takke deg, himmelske Far, ved Jesus Kristus, din kjære Sønn, fordi du nådig he bevart oss te denna dag. Og me ber deg at du må tilgje oss alle våre synder og all urett me he gjort, og nådig bevare oss te den siste dag. For me øvegjer oss med legeme og sjel og alt i dine henda. La din hellige engel væra med kver enkelt, så den onde fiende ikkje får makt over oss. Amen.

Bjerkreim sjakklubb

Hvem? Jeg?

En kort presentasjon av meg selv..

Lenker

En samling lenker jeg stadig er innom..