Leif Wikøren Nilsen

Velsignelsen

Når man skal «lyse velsignelsen» er det først og fremst denne varianten man tenker på:

Herren velsigne deg og bevare deg!
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig!
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!
(Bokmål, Bibelselskapet 1978)

 

HERREN velsigne deg og vare deg! 
HERREN la sitt andlet lysa over deg og vere deg nådig! 
HERREN lyfte sitt andlet mot deg og gje deg fred!
(Nynorsk, Bibelselskapet 2012)

 

Hearrá buressivdnidivččii du ja várjalivččii du.
Hearrá divttášii muođuidis čuovgat du badjelii ja livččii dutnje árbmugas.
Hearrá bajidivččii čalmmiidis du ala ja attášii dutnje ráfi.  
(Nordsamisk, Allameassu)

 

יְבָרֶכְךָ֥ יְהוָ֖ה וְיִשְׁמְרֶֽךָ׃ 
יָאֵ֨ר יְהוָ֧ה׀ פָּנָ֛יו אֵלֶ֖יךָ וִֽיחֻנֶּֽךָּ׃ 
יִשָּׂ֨א יְהוָ֤ה׀ פָּנָיו֙ אֵלֶ֔יךָ וְיָשֵׂ֥ם לְךָ֖ שָׁלֹֽום׃ 
(Biblia Hebraica Stuttgartensia)

 

Videre noen andre varianter:

 

Velsign oss Gud Fader!
Velsign oss Guds Sønn!
Velsign oss Gud du Hellige Ånd!

 

Velsign oss Gud Fader!
Velsign oss Guds Son!
Velsign oss Gud du Heilage Ande!

  

Heilage Gud, helga oss i sanninga, ditt ord er sanning.

 

I Bibelen er det mange velsignelses-ord. Her er noen:

 

Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet,  og Den Hellige Ånds samfunn være med dere/oss alle! (2 Kor 13, 13)

 

Velsigna er du i byen
    og velsigna ute på marka!
Velsigna er frukta av ditt morsliv,
    frukta av ditt åkerland
    og frukta av din buskap,
    det som blir fødd av storfe,
    og det som kjem til av småfe!
Velsigna er di korg og ditt bakstetrau!
Velsigna er du når du går inn,
    og velsigna er du når du går ut!

(5 Mos 28)

 

Må så Guds fred, som overgår all forstand, innta og bevare deres/våre hjerter og tanker i Kristus Jesus, fra nå og til evig tid! (Fil 4:7)

 

Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bli bevart uskadd,  så dere kan være uklanderlige når vår Herre Jesus Kristus kommer. Gud som kaller dere, er trofast; Gud skal gjøre det! (1 Tess 5:23-24)

 

All nådes Gud, som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet,  han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke og stille dere på fast grunn. Makten er hans i all evighet! (1 Pet 5:10-11)

 

Han som har makt til å bevare dere fra fall og føre dere fram for sin herlighet, feilfrie og jublende,  han, den eneste Gud, vår Frelser ved Jesus Kristus, vår Herre: Ham tilhører ære og majestet, velde og makt, før alle tider, nå og i all evighet! (Jud 24-25)

 

Fredens Gud, han som førte den store hyrde for hjorden, vår Herre Jesus Kristus,  opp fra de døde i kraft fra en evig pakts blod,  måtte han gjøre dere skikket til alt som godt er, slik at dere gjør hans vilje. Ja, måtte han ved Jesus Kristus virke i dere det som er etter Guds gode vilje. Ham være ære i all evighet! (Heb 13:20-21)

 

L  Gud, vær oss nådig og velsign oss!
M La ditt ansikt lyse hos oss,
L så din vei blir kjent på jorden,
M din frelse blant alle folkeslag. (Sal 67)

 

Mange har også formulert velsignelser opp gjennom tidene og rundt om i verden:

 

L Måtte kjærlighetens Gud, som delte sin kjærlighet med oss,
M styrke oss i kjærligheten til hverandre.
L Måtte Sønnen, som ga sitt liv for oss,
M gi oss nåde til å leve for hverandre.
L Måtte Den Hellige Ånd, som bor i oss,
M utruste oss til alltid å være noe for andre.
L Den allmektige Gud, Faderen, Sønnen og Den hellige ånd, velsigne oss alle. (Filippinene)

                                 

L Herre, velsign oss,
M så vi kan gå fra hverandre og vite at du er med oss.
L Bevar oss fra det onde,
M så vi kan møte framtiden uten frykt.
L Herre, la ditt ansikt lyse over oss og vær oss nådig,
M så vi glade kan gå videre på livsveien.
L Herre, løft ditt åsyn på oss,
M og send oss ut til andre med din kjærlighet.
A Gi oss din fred, i dag og alltid. (Kirkens Nødhjelp)

 

Velsignelsen fra Saras og Abrahams Gud,
velsignelsen fra Sønnen, født av Maria,
velsignelsen fra Den hellige ånd, som våker over oss som en mor over sine barn,
være med oss alle. (Louis Wilson)

 

L Over våre hjerter og over våre hjem
M ber vi om Guds velsignelse.
L Over vår inngang og utgang
M ber vi om Guds fred.
L Over vårt liv og vår tro
M ber vi om Guds kjærlighet.
L Ved vår slutt og ved den nye begynnelse
M ber vi om en Gudsfavn som hilser oss og fører oss hjem.

 

Må nåden fra vår Herre Jesus Kristus 
beskytte oss fra å ødelegge hverandres liv;
og må Guds kjærlighet fylle vårt liv med den fred
som strekker ut en hånd til andre i sann forsoning og sant vennskap. (Hong Kong)

 

Velsign oss, Gud Fader, med din fornyende nåde.
Velsign oss, Guds Sønn, med din frelsende nåde.
Velsign oss, Guds Hellige Ånd, med din frigjørende nåde. (Brasil)

 

Velsignelsen fra Gud, vår Skaper,
Jesus Kristus, vår Befrier,
og Den hellige ånd, vår Livgiver,
være med dere/oss alle. (Kirkerådet, Dnk)

 

Må Gud, som favner oss med sin respektfulle kjærlighet og omsorg
og som er kilden til all sannhet og trøst,
velsigne oss i denne natt og til evig tid. (Kirkens Ressurssenter)

 

Herren velsigne deg og gi deg villmarkens velsignelser igjen og igjen:
stillhet, friskt vann,
vide horisonter, en åpen himmel
og stjerner som lyser på din vei i nattens mørke.

Må jorden under deg
få dine føtter til å danse,
gjøre dine armer sterke,
fylle dine ører med musikk
og din nese med søte lukter.

Må himmelen over deg
fylle din sjel med ømhet,
gi dine øyne lys,
så glede i ditt hjerte
og legge en ny sang i din munn. (Afrika)

 

Gud,  
vær en lysende fakkel foran meg,
vær en ledende stjerne over meg,
vær en jevn sti under meg,
vær en god hyrde bak meg,
i dag, i natt og alltid. (St. Colomba)

 

Må Gud velsigne deg med uro ved for lettvinte svar,
halve sannheter og overfladiske relasjoner,
så du kan leve med et rent hjerte.

Må Gud velsigne deg med vrede over urettferdighet,
undertrykkelse og utnyttelse av mennesker,
så du kan arbeide for rettferd, likhet og fred.

Må Gud velsigne deg med tårer
for dem som lider av hungersnød, utstøtelse og krig,
så du kan rekke ut din hånd for å trøste dem og vende deres smerte til glede.

Og må Gud velsigne deg med den dristige tanke
at du er med på å gjøre en forskjell i verden
så du kan gjøre det som andre mener er umulig.        

 

Herren som overvant mørket med lys
gi deg fred.
Herren som overvant døden med liv
gi deg fred.
Herren som overvant ensomheten med kjærlighet
gi deg fred. (David Adam)

 

Må Gud,
som danser i Skapelsen,
som omfavner oss med menneskers kjærlighet,
som rister vårt liv med torden,
velsigne oss og drive oss ut med kraft
så verden kan fylles med hennes rettferdighet. (Keltisk)

 

Må Faderen, Sønnen og Ånden forfriske og fornye deg
så du kan være
en øy i havet
et høydedrag på sletta
en brønn i ørkenen
og helse til den sykelige. (St. Colomba)

 

Må den store Gud være mellom dine skuldre
For å beskytte deg der du kommer og går.
Må Marias Sønn være nær ditt hjerte
Og hans Ånd alltid bli utøst over deg. (Carmina Gadelica)

 

Må Guds velsignelse være din og gi deg alt godt;
Må Kristi velsignelse være din og behandle deg godt;
Må Åndens velsignelse være din så du kan leve godt;
hver dag når du står opp, hver natt når du legger deg. (Carmina Gadelica)

 

Må lyset som viser veien opplyse ditt sinn.
Må kjærligheten som kjenner sannheten folde seg ut i ditt hjerte.
Må kraften som gir virkelig liv stige opp i din sjel.
Må lys og kjærlighet og kraft løfte alle mennesker opp til Gud i Kristus. (The Omega Invocation)

 

Må regndråper falle lett på din panne,
Må myke vinder friske opp din ånd,
Må solskinn lyse i ditt hjerte,
Må dagens byrder hvile lett på deg
Og må Gud omslutte deg i sin kjærlighet. (Irland)

 

Må veien stige frem for å møte deg.
Må medvind kjennes støtt på din rygg.
Må solen skinne varmt på ditt ansikt.
Må regnet falle mykt på dine marker.
Og inntil vi møtes igjen,
må Gud holde deg trygt i sin hånd. (Irland)

 

Må din vei komme deg i møte,
vinden alltid være bak din rygg,
solens lys leke på ditt kinn,
regnet falle venlig mot din jord.
Og må Gud gode gånd verne om deg
til vi møtes igjen. (Keltisk)

 

Listen er på ingen måte «uttømmende». Vet du om en eller flere fine velsignelsesord, gi meg beskjed.

Bjerkreim sjakklubb

Hvem? Jeg?

En kort presentasjon av meg selv..

Lenker

En samling lenker jeg stadig er innom..