Leif Wikøren Nilsen

Pinse

Jødisk tradisjon, kristen tradisjon

De fleste vet at pinse feirast til minne om at Den heilage ande kom over apostlane. Dagen reknast som kyrkja si fødselsdag og er den tredje av dei store kristne høgtidene. Visste du at: - «pinse» kommer frå gresk: (pentekostæ hæméra) – «den femtiande dagen» etter Jesu oppstode frå dei døde, rekna fra og med påskedag.

- jødane feirar sin (shavo’åt) vekefest til minne om Moses som mottok loven frå Gud på Sinaifjellet på denne femtiande dagen – ikkje etter Jesu oppstode, men etter utferda frå Egypt. Dette er óg ein innhaustingsfest for jødane sidan hveten er moden der nå.

Bjerkreim sjakklubb

Hvem? Jeg?

En kort presentasjon av meg selv..

Lenker

En samling lenker jeg stadig er innom..