Leif Wikøren Nilsen

Litt om mine prekener på nett...

Det er litt nifst å legge ut manus på nett. En ting er alle trykkleifene mine og at jeg enda mer offentlig viser at jeg er bare lille meg eller at det plutselig blir mulig å oppdage at jeg har den historien «derfra» eller «derfra». En annen ting er at en preken slik jeg forstår det, er noe som blir til / eksisterer i det øyeblikket det formidles. «Den egentlige prekenen» befinner seg et sted i kommunikasjonen mellom menighet/tilhørerenpredikanten og Gud. Altså ikke på papiret eller en nettside sånn som denne. Samtidig har Gud gitt meg/oss mulighet til å både forberede oss (på pairet) - og nå også å gå tilbake i ulike prekenarkiv.

De manus du finner her, er derfor bare mine forberedinger, mine manus.

Dog skriver jeg ofte ganske ord-for-ord det jeg tror jeg kommer til å si.

I mine forberedelser bruker jeg av det jeg har lært og tillegnet meg. Og det er jo greitt. Men av og til er en av de vanskeligste tingene i forberedelsen å komme på nye historier / illustrasjoner. Andre ganger er det selve disposisjonen som bare ikke viser seg for meg. Atter andre ganger er det hvordan man skal ta steget inn (eller ut) av teksten. Derfor søker jeg ofte etter nye ideer og bilder og disposisjoner rundt om på nettet. I hovedsak se lenkekartet mitt. Å lese andre sine prekener/manus, er en effektiv måte til å bli inspirert i eget prekenarbeid. Og når jeg sånn får en del av andre, skulle det på en måte bare mangle at jeg også kan gi noe tilbake. Det er jo faktisk også et slags bibelsk prinsipp Matt 10, 8b.

med vennlig hilsen
Leif prest

Bjerkreim sjakklubb

Hvem? Jeg?

En kort presentasjon av meg selv..

Lenker

En samling lenker jeg stadig er innom..