Leif Wikøren Nilsen

Det som er viktig

Om bøn

Det er påstått at den største faren mange står overfor, er at en lar det som haste, skyva vekk det som er viktig. Og eg tru det e sant. Me leve i ein konstant kamp mellom det som det haste me og det som e viktig.

Bøn og bibellesing er viktig! Like viktig som daglig brød. Men ofte blir det likevel nedprioritert: ”Det kan venta, for eg har så mye det haste med her og nå!” Og så blir det lett å hele tida prioritera hastesakene, slik at me etter kvert blir slavar – slavar av det som haste. Kan hende me forstår at det e noe som er galt, men likevel ikkje skjønne kå det eigentlig handle om.

Så om du har ein travel kvardag. Ein kvardag der du drives fram av alt som hastar.. Eg vil for min del prioritere bøn og bibellesing i sånne stunder. Men og samværet med dei eg er glad i. Jesus gjorde og slikt. Når mengda trengte på, når dei sjuke og utstøtte og vanføre, trengte ham mest, då fant han like fullt tid til det viktigaste. Eit døme er at han trakk seg tilbake for å be. (Matt 14, 22f) La det være eit eksempel til hellig etterfølging.

Bjerkreim sjakklubb

Hvem? Jeg?

En kort presentasjon av meg selv..

Lenker

En samling lenker jeg stadig er innom..