Leif Wikøren Nilsen

Den som trur...

Sanneleg, sanneleg, eg seier dykk: Den som høyrer mitt ord og trur på han som har sendt meg, har evig liv og kjem ikkje for dommen, men har gått over frå døden til livet. Joh 5, 24

Jesus seier desse orda. Først inn i ein samanheng der han hadde lekt ein som var sjuk. Men nettopp derfor vart det var eit skille: nokon vart glade og fulgte Jesus. Men andre murra og byrja forfølgja ham.

Jesus bekreftar dei som trur på han. Dei som trur, dei som set sin lit til Jesu sitt ord og det han gjorde for oss, dei kommer ikkje for domen. For dei som trur har livet og har allerede gått over fra døden til livet.

I møte med døden; når me kjenner på vår sårbarhet; vår forgjengelighet; når me prøve å forsona oss med det faktum at me også ein gong skal dø; når me overlater ein av våre kjære i Guds hender, da er det godt å holde fast i dette ordet.  «Den som høyrer ordet frå Jesus - og trur på Gud Fader som har sendt ham - den har evig liv.»

Det er fortsatt vondt og sårt og leit å skiljast fra våre kjære. Men me eig eit håp - om å ein gong treffast igjen - i himmelen - hos Gud. Så la oss leggja våre liv fram for Gud - og be...

Bjerkreim sjakklubb

Hvem? Jeg?

En kort presentasjon av meg selv..

Lenker

En samling lenker jeg stadig er innom..