Leif Wikøren Nilsen

Ver lys og salt

Tek du utfordringa?

Jesus seier: de er verdens salt. Ikkje som om vi berre hadde ei saltbøsse som blei skikka vidare. Vi ”er”verdens salt. Salt gir smak. Salt bevarer. Salt smelter is. Salt helbreder.

Jesus seier: de er verdens lys. Vi tenner ikkje berre lys for dei som me saknar eller håpar på. Vi ”er” verdens lys. Lys visar veg. Lys avslører. Lys gir håp – og liv.

Å være lys og salt i verda kan være ei vanskeleg oppgåve. Både i småsamfunn og storsamfunn. Jesus knyttar det saman med at me er læresveinane og apostlane hans i dag – me er kristne der me lever og virker. Og der skal me vere lys og salt.

Korleis tek du denne utfordringa?
Korleis tek me denne utfordringa?

Bjerkreim sjakklubb

Hvem? Jeg?

En kort presentasjon av meg selv..

Lenker

En samling lenker jeg stadig er innom..