Leif Wikøren Nilsen

Advent og jul

Forberedinger

Det er ikkje store sjansar for at jula skal komme overraskande over oss. For butikkane har ventetida vart i fleire månader allereie. Marsipangrisar og peparkaker, juledekorasjonar og slagord som ”jul i november”. Bare kyrkja ”henger litt etter”. Den bryr seg ikkje med meir enn fire veker oppkjøring mot jul; den eigentlege ventetida - adventstida. I denne tida forbereder vi oss 4-faldig:

Fyrste sundag i advent fortel at Jesus var oppfyllinga av dei gamle Messias profetiane. Andre søndag i advent handlar om når Jesus skal komme igjen ved verdens ende. Tredje søndag i advent peiker på teikna som skjer rundt Jesus: Blinde ser og lamme går, spedalske renses og døve hører - klart at Jesus er Messias. Fjerde søndag i advent gir ordet til døyparen Johannes. Han peiker på Jesus: det er Han som skal komme!

Og så kommer jul. Fyrst då stansar kyrkja ved barnet i krybba. Jula handlar om at Gud ble som ein av oss. Et barn, en bror. Slik det stod skrevet. Slik me er lova. Til frelse. Til fred. – God jul!

Bjerkreim sjakklubb

Hvem? Jeg?

En kort presentasjon av meg selv..

Lenker

En samling lenker jeg stadig er innom..