Leif Wikøren Nilsen

Nåden

Den er gratis!

Det er sagt at kristendommen er nådens religion. Og er det ein ting som er sant om kristendommen, så er det nettopp det. Men på tross av det, er det sjeldan me forstår nåden godt nok. Det handlar om nådens natur. Den er vanskeleg å akseptere, vanskelig å forstå, vanskelig å motta. For nåden lærer oss at Gud vil frelse menneske som me aldri ville ha tenkt på. Og sjølv om nåden kosta alt for Gud, Jesus døde på krossen, så er den gratis for oss som mottar den. Ja, vi trenger ikkje ein gong fortene den. Alt som trengs er at vi tar imot. Så enkelt at små barn kan klare det - like enkelt som å ta imot morsmelk. Men og så vanskelig at vaksne rett som det er får problem. For det er stikk i strid med denne verdas tanke. Her er me vane med at alt koste .. eller at ein i alle fall må gjere seg fortent. Men nåden er sanneleg ikkje av denne verden. Den er gratis! Rom 2, 24. Ef 2, 8.

Bjerkreim sjakklubb

Hvem? Jeg?

En kort presentasjon av meg selv..

Lenker

En samling lenker jeg stadig er innom..