Leif Wikøren Nilsen

Automatisk

Om kyrkjevekst

Kva skal til for å få fleire til å sjå kor livsnødvendig det er å samlast som Guds folk til gudsteneste?

På såmannssøndag 5. februar høyrer me i frå Bibelen at vekst skjer av seg sjølv (av omgrepet «automatisk»). Skal ein tenkje seg at kyrkjelyden skal vekse er dette ein sentral tanke.

• Gud har utrusta alle mennesker med ein kreativitet som sett dei i stand til å finne eigne løysingar og utvikla sin eigen måte å gjere ting på.

• Ulike tilnærmingsmåtar tilpassa den enkelte kyrkjelyd er betre enn eit felles mønster.

• At kvalitet er den strategiske rota til kvantitet.

• At nøkkel til suksess er ein vedvarande og langvarig prosess – og at sjølv det minste steg i riktig retning verkeleg er eit framsteg.

• Å søke ein bibelsk balanse mellom dei ulike tenester i kyrkja.

• Når det er mykje som skal gjerast, skal ein konsentrera seg om det spesielle aspektet som har potensiale til størst framgang.

Eg har tru på vekst i kyrkja - «kyrkjevekst». Eg har tru på at ein slik vekst kan skje naturleg - «naturleg kyrkjevekst». Eg har tru på at det kan skje gjennom å vere Bjerkreim kyrkjelyd. Eg vonar at me kan fortsette å gå nokre steg i ein slik retning.

Bjerkreim sjakklubb

Hvem? Jeg?

En kort presentasjon av meg selv..

Lenker

En samling lenker jeg stadig er innom..