Leif Wikøren Nilsen

Dei ville gjerne møte Jesus

Om å miste livet for å vinne det

Joh 12, 20-21 «Blant dem som var kommet til Jerusalem for å tilbe under høytiden, var det noen grekere. De gikk til Filip, som var frå Betsaida i Galilea, og sa: Herre, vi vil gjerne møte Jesus.»

Egentlig er det en underlig form for sjelesorg som Jesus anvender. En flokk grekere som var kommet til Jerusalem for å tilbe, ønsket nå å treffe Jesus. De hadde begynt å delta i noen av de religiøse skikker og høytider som jødene hadde. Nå ville de snakke med lederskikkelsen, han som så mange talte om og var opptatt av. Kanskje han hadde det de søkte? Men hvilket tilbud er det Jesus legger fram for dem? Ingen løfter om en lys og problemfri tilværelse eller løsning på livets mange spørsmål eller andre tiltrekkende tilbod.

Han taler om hvetekornet som må falle i jorden og dø for å bære rik frukt. Gåtefulle ord for grekerne, men ingen tvil om at det er sin egen død og oppstandelse han sikter til. Men så bruker han det samme ordet på menneskelivet. Det er bare to måter å leve på: styre det selv og ha det for seg selv. Resultat: man mister det. Eller utlevere det til Kristus og sin neste, og oppnå det overraskende resultatet at man berger det og får evig liv.

Jesus var realist og våget å presentere et slikt tilbud for søkende mennesker. Han visste det bare var en vei til sann og levende kristendom: ”Om noen vil tjene meg, da må han følge meg.”

Utlever ditt liv til Kristus og din neste, så skal du vinne det igjen i mange fold!

Bjerkreim sjakklubb

Hvem? Jeg?

En kort presentasjon av meg selv..

Lenker

En samling lenker jeg stadig er innom..