Leif Wikøren Nilsen

Ønsk deg noe!

Kong Salomo

Du har sikkert hørt vitsar eller historier som startar med at en eller annen finner en lampe eller flaske, og når den opnast eller pussast så kjem det ein ande ut, som er klar til å oppfylle eit ønskje.

Dette høyrer sjølvsagt slike historier og vitsar til, men lat oss no tenke litt over kva me ville ynskje oss om me hadde fått tilbodet. Viss me fekk eit ønske, kva ville det vært?

Eg er sikker på at nokre ville ønskje det betre på jord: ein kur for kreft, fred i verda, at alle får nok mat osb. Eg er også sikker på at nokre ville vore freista til å ønskje seg personleg framgang: pengar, gjetord, utsjåande, styrkje eller intellekt. Kva ville du ønsket deg?

Ein konge i Bibelen fekk eit ønske. Kong Salomo ønske seg visdom. Visdom til å lede folket. Og Gud likte det han ba om 2 Krøn 1, 7-12:  Same natta synte Gud seg for Salomo og sa til han: «Bed om kva du vil. Eg skal gje deg det!»  8 Salomo svara Gud: «Du har vist stor miskunn mot David, far min, og gjort meg til konge etter han.  Herre, min Gud, lat no ordet ditt til David, far min, bli stadfest! Du har gjort meg til konge over eit folk like talrikt som støvet på jorda.  Gjev meg no visdom og vit så eg kan vera førar og leiar for dette folket. For kven kunne elles styra dette folket ditt, så stort som det er?»

Då sa Gud til Salomo: «Sidan det var dette som låg deg på hjartet, og du ikkje bad om rikdom, gods og ære, ikkje om død over fiendane dine eller om eit langt liv, men bad om visdom og forstand så du kan styra folket mitt som eg har sett deg til konge over, så skal du få visdom og vit. Men eg vil òg gje deg så mykje rikdom, formue og ære som ingen av kongane før deg har hatt og ingen etter deg kjem til å få.»Så fór Salomo frå offerhaugen i Gibeon, bort frå teltheilagdomen og heim til Jerusalem. Og han styrte som konge i Israel.

Bjerkreim sjakklubb

Hvem? Jeg?

En kort presentasjon av meg selv..

Lenker

En samling lenker jeg stadig er innom..