Leif Wikøren Nilsen

Val

Vil du fylgje Jesus?

Det er valtider. Jesus seier i Joh 15, 16: De har ikkje valt ut meg, men eg har valt ut dykk. Dette fyrste valet høyrer Jesus til. Det neste handlar om vårt val – vil me fylgje Jesus?

Dette er dei to grunnleggande vala i høve til æva. Så kjem alle dei andre vala som høyrer dette livet til.

- Godt val!

Bjerkreim sjakklubb

Hvem? Jeg?

En kort presentasjon av meg selv..

Lenker

En samling lenker jeg stadig er innom..