Leif Wikøren Nilsen

Dersom nokon blei sjuke..

..var det Guds vilje??

På Jesu tid - tenkte ein at dersom nokon blei sjuke, så var det Guds vilje. Dei spedalske hadde ikkje lov til å røra ved nokon så nye blei smitta og ureine.

Mark 1, 40-45 fortel om ein mann som har møtt Gud. Ein mann som sannsynlegvis for fyrste gong blir mødt med medkjensle og med heilagdom. Gud møter ikkje nokon med avsky og avstand. Han vil berøra kvar og ein som kjem fram for ham.

Det finst menneskje i vår nærleik som også treng å bli møtt – kanskje for fyrste gong – med medkjensle – på ordentleg. Ver nær i dei samanhengar du høyrer til. Det kan hende det er menneskje som er sjuke. Kan hende det er menneskje som er såra av det som er vanskeleg i livet. Kan hende det er menneskje som har andre tankar og meiningar.

Som kyrkjelyd er me alle kvarandres hender, øyrer og hjarta slik Jesus var, har han kalla oss til å vere.

Bjerkreim sjakklubb

Hvem? Jeg?

En kort presentasjon av meg selv..

Lenker

En samling lenker jeg stadig er innom..