Leif Wikøren Nilsen

Til ettertanke ifm Bjerkreim kyrkje 175 år

Slekt følgjer slekters gang