Leif Wikøren Nilsen

Guds Lam, som ber bort synda i verda

I dette kan ein finne fred..