Leif Wikøren Nilsen

Kva er bibellesing?

Går det an å finne nye formar for bibellesing tilpassa nye tidar?