Leif Wikøren Nilsen

Ein merkeleg pilegrimssommar

Så nær var dei skatten som varer i all æve