Leif Wikøren Nilsen

Eg kallar dykk vener

Kalla til å bere frukt: Elsk kvarandre!