Leif Wikøren Nilsen

Løn for strevet?

Først og sist..