Leif Wikøren Nilsen

Hus bygd på fjell

Ein Guds symfoni

Elsk kverandre slik Jesus har elska oss.