Leif Wikøren Nilsen

Ver ikkje redde! Berre tru!

Om frimodig tru

Ver ikkje redde! Berre tru!

Om å vere stolte og halde motet oppe som kristen i møte med verda.