Leif Wikøren Nilsen

Gjev oss i dag vårt daglege brød

Brød for livet og for æva