Leif Wikøren Nilsen

Vær førebudd! Bli funnen!

Kva er den hemmelige sammenhengen mellom dagens tekst og barneleiken «gjemsel»??