Leif Wikøren Nilsen

Kven er den største i himmelriket?

Typis menneske å krangla - også om det å vera størst i himmelriket?