Leif Wikøren Nilsen

Fikentrær

Bærer me frukt?

Nyttårsløfte

All erfaring tilseier at nyttårsforsett har kort holdbarhetsdato.