Leif Wikøren Nilsen

Kor mykje er eit menneske verdt?

Kor mykje er du verdt for Gud?

Frelsar

Ei vandring frå ein personleg frelsar til frelsaren for heile verda