Leif Wikøren Nilsen

Sommartanker

Om å fylgja etter Jesus. Kvar dag.