Leif Wikøren Nilsen

Godt nytt år!

Nye moglegheiter

Nyttårsløfte

All erfaring tilseier at nyttårsforsett har kort holdbarhetsdato.