Leif Wikøren Nilsen

Det går et festtog gjennom landet!

Kyrkja spelte ei viktig rolle både i førebuingane og i utforminga av grunnlova