Leif Wikøren Nilsen

Minnedag

Sæle dei som sørgjer, dei skal bli trøysta.