Leif Wikøren Nilsen

Ver ikkje redd

For du har funne nåde hos Gud