Leif Wikøren Nilsen

Dersom eg visste eg sko døy...

...kå ville mine siste ord ha vore?

Eit tårn med fire klokker...

Ikke alle kommer til å bli misjonærer...