Leif Wikøren Nilsen

Korleis lyset får kome inn

Juletankar for alle

Dom og frelse

Ver ikkje redde! Berre tru!

Om frimodig tru

Ein merkeleg pilegrimssommar

Så nær var dei skatten som varer i all æve

Tankar om treeiningstida

Treeiningstida er den lengste tida i kyrkjeåret

Kom mai du skjønne milde

Travelt og kvile

Veit du kvifor me har gudstenester på sundagen?

Kvifor ikkje på måndagen? Fredagen? Eller laurdagen? Det er eit bevisst val som ligg bak.

Faste

Den rette faste

Varer jula heilt til påske?

Nei! For derimellom kommer faste!

På vegne av Gud

Om å synleggjere det Gud allereie har gjort

År sidan.. framleis aktuell?

2 år til reformasjonsjubile

Soknepresten om kyrkjeval

Bruk stemmeretten...

Sommartanker

Om å fylgja etter Jesus. Kvar dag.

Giverglede

Når velstanden veks, gjev ein mindre. Statistisk sett.

Kor mykje er eit menneske verdt?

Kor mykje er du verdt for Gud?

Kveitekornets lov

Kan det vekse fram noko godt av vonde hendingar - enno i dag?

Maria, visste du..

..kven guten du la i krybba var?

Emmausvandrarane

Luk 24, 13-35 beskriv den mest vidunderlege vandringa i historia..

Det går et festtog gjennom landet!

Kyrkja spelte ei viktig rolle både i førebuingane og i utforminga av grunnlova

Ver ikkje redd

For du har funne nåde hos Gud

Kvardagsbøn

Finn dine lønnkamre

Bibeldagen

Gjennom Bibelen - ein bibel-lesebølgje

Herren er nær

midt i alt julemas og kjas

Siste sundag i kyrkjeåret

Om å frykta Herren og venda seg bort frå det vonde

Dersom nokon blei sjuke..

..var det Guds vilje??

Val

Vil du fylgje Jesus?

Frelsar

Ei vandring frå ein personleg frelsar til frelsaren for heile verda

Grunnlovsdagen

«Vakta oss, Gud, så me kan bu, i heimen med fred og hyggja.»

Kva er påske?

Eit lite glimt av kva kristen påske er

Elsk din neste. Som deg sjølv

Frå det doble kjærleiksbodet - til krava i forbrukarsamfunnet

Samstundes syndarar og frelst

Om lova og om nåden

Julegåva

Jesus er Guds julegåve til alle menneske - gåva som passer for alle

Kristi kongedag

Kvar den som er av sanninga, høyrer mi røyst..

Ønsk deg noe!

Kong Salomo

Kunne oppstandinga vore førstesiteoppslag i media påskedag?

Oppstoda kan lett forsvinne for alt det andre som skjer i vår påskefeiring

Dei ville gjerne møte Jesus

Om å miste livet for å vinne det

Automatisk

Om kyrkjevekst

Jesu namnedag

Barnet som skal frelsa folket frå syndene

Dom

Var du der? Var du der?

Fire vener handla i tru

Stort er trua sitt mysterium!

Paradigmeskifte?

«Hvis en mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise sammen»

Tigerforeldre

Har du høyrt uttrykket?

Litt om faste

Om å sette nesten i sentrum..

Brann, den enkelte og samfunnet vårt

I etterkant av brann på barneskulen på Vikeså

Nåden

Den er gratis!

Eit nytt år

Om å kalle

Advent og jul

Forberedinger

Ver lys og salt

Tek du utfordringa?

Guds rike er nær

Leif Wikøren Nilsen

Påske

Påske er DET store

Påske

Frå krubba til korset gikk vegen for Ham

Det som er viktig

Om bøn

Guds Lam, som ber bort synda i verda

I dette kan ein finne fred..

Førebuing

Leif Wikøren Nilsen

Fire venna hadde ein lam venn

Dei hadde no høyrt at Jesus var i byen

Pinse

Jødisk tradisjon, kristen tradisjon

Godt nyttår

La året bli kalla eit Guds år

Sumartankar

Me går inn i treeiningstida..

Pinsebetraktning

Kyrkja

Gje evangeliet frimodig vidare

Evangeliet - ei Guds kraft til frelse

Kva er bibellesing?

Går det an å finne nye formar for bibellesing tilpassa nye tidar?

Abba

Far