Leif Wikøren Nilsen

Om synd, skuld og frelse. Men størst av dei er frelsa.

Frå David sin syndserkjenning, via ein spedalsk si utestening, til at Gud elska oss først - om kom med frelse.