Leif Wikøren Nilsen

Bibeldagen

Gjennom Bibelen - ein bibel-lesebølgje