Leif Wikøren Nilsen

Ingen annan grunnvoll enn Jesus Kristus

Spille på lag, ikkje gløyme Gud, chili og fasader