Leif Wikøren Nilsen

Joh 3, 11-16

Nikodemus og kobberslangen

Tenn lys for vår neste, vår jord og vår kirke

En veldig kort fastemeditasjon