Leif Wikøren Nilsen

Ei uutsigeleg glede

Ei prøvd tru. Ei arv som ikkje forgår. Eit levande håp.