Leif Wikøren Nilsen

Med dere - i alle dager..

Fiske

Rovfiske

Hvem snakker jeg med?

Ei uutsigeleg glede

Ei prøvd tru. Ei arv som ikkje forgår. Eit levande håp.