Leif Wikøren Nilsen

Det e'kkje rettferdig

Ein, to eller tre godterier?

Ingen annan grunnvoll enn Jesus Kristus

Spille på lag, ikkje gløyme Gud, chili og fasader

Løn for strevet?

Først og sist..