Leif Wikøren Nilsen

Utøya

Nasjonal minnemarkering etter 22. juli 2011