Leif Wikøren Nilsen

Siste sundag i kyrkjeåret

Om å frykta Herren og venda seg bort frå det vonde